Dokument
2021-32601
Tytuł
Raport z ewaluacji okresowej za 2020 rok „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020”
Sprawa
PS.8411.3.2020
Twórca
Barbara Koza (Kierownik Referatu PS-II), dnia 23 marca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 29 marca 2021 r.
Historia publikacji
2021-03-29 godz. 14:29 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)