Dokument
2021-43396
Tytuł
Raport z ewaluacji okresowej za 2020 rok Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2022
Twórca
Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II), dnia 30 marca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 31 marca 2021 r.
Historia publikacji
2021-03-31 godz. 13:58 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)