Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
658/XLIII/2017
Data sesji
Dotyczy
Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7249
Data ogłoszenia
22 grudnia 2017 r.
Data wejścia w życie
6 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 176 KB]
Uzasadnienie [pdf - 242 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 105 KB]
Publikacja: 20 grudnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)