Sprawa
PS.033.57.2014
Treść
  • Konsultacje projektu zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach
    9 lipca 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Kancelaria Prezydenta RP przedstawia do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy zaproponowane zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane przez środowisko organizacji pozarządowych postulaty. Konsultacje trwają do 10 sierpnia 2014. uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą portalu mamzdanie.pl, pocztą elektroniczną na adres: lukasz.domagala@prezydent.pl oraz pocztą tradycyjną (Buro Polityki Społecznej Kancelarii Prezydenta RP ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, 00-325 Warszawa)