Sprawa
2018-47245
Treść
  • Składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
    26 kwietnia 2018

    Informujemy, że Rada Miasta Rybnika w dniu 19 kwietnia br. przyjęła uchwałę nr 742/XLVII/2018 w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.  

    W 2018 roku wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, tj. do 9 maja 2018 r.

    Prosimy o zapoznanie się z przyjętą uchwałą. W przypadku zamiaru złożenia wniosku, proszę pamiętać o konieczności komputerowego sporządzenia wniosku.