Sesja
LI (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
28-04-2022 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1063 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 241 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 772 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 442 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1203 KB]
 • 5.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Wiktora Poloczka, Komisji Edukacji Narodowej, Morwowej, Podhalańskiej, Podleśnej, Hotelowej (MPZP 54-29).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 9 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 60 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 9 MB]
 • 6.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rozstajnej, Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Górnośląskiej, Żwirowej, Ignacego Daszyńskiego (MPZP 54-32).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 10 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 51 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 10 MB]
 • 7.
  Zmiana uchwały nr 443/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 226 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 101 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 224 KB]
 • 8.
  Punkt dodany
  Udzielenie pomocy rzeczowej Miastu Irpień.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 235 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 223 KB]
 • 9.
  Zmiana uchwały nr 855/L/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Rybnik na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 262 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 54 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 250 KB]
 • 10.
  Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2022 r. oraz określenie sezonu kąpielowego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 714 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 733 KB]
 • 11.
  Wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2022 roku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 240 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 230 KB]
 • 12.
  Punkt dodany
  Zmiana uchwały nr 843/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 231 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 100 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 236 KB]
 • 13.
  Zmiana uchwały nr 467/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Mieszkanie nr 4 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 226 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 101 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 227 KB]
 • 14.
  Zatwierdzenie regulaminu Rady Społecznej podmiotu leczniczego pod nazwą Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 339 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 100 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 328 KB]
 • 15.
  Zmiana składów osobowych komisji Rady Miasta.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 221 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 221 KB]
 • 16.
  Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 369 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 57 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 409 KB]
 • 17.
  Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 437 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 107 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 528 KB]
 • 18.
  Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 424 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 510 KB]
 • 19.
  Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 204 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 207 KB]
 • 20.
  Przekazanie skargi według właściwości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 190 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 195 KB]
 • 21.
  Punkt dodany
  Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika (z zakresu administracji architektoniczno-budowalnej).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 217 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 219 KB]
 • 22.
  Punkt dodany
  Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 205 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 207 KB]
 • 23.
  Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Zarządzie Transportu Zbiorowego w zakresie realizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w kontekście powstania spółki gminnej.
 • 24.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 25.
  Zakończenie sesji.
Opublikował
dnia 28 kwietnia 2022