Sesja
XXXIV (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
24-04-2013 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
  • 2013/030064 (z dnia 29 kwietnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2013/030072 (z dnia 29 kwietnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 6. Udzielenie dotacji na realizację programu zdrowotnego "Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?" przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie "INTEGRUM" w Rybniku.
  • 2013/029506 (z dnia 29 kwietnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 7. Ustalenie na rok 2013 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczone.
  • 2013/031434 (z dnia 29 kwietnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 8. Zmiana w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
  • 2013/027492 (z dnia 29 kwietnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 9. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  • 2013/031236 (z dnia 29 kwietnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 10. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
  • 2013/031501 (z dnia 29 kwietnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 11. Nabycie nieruchomości.
  • 2013/031585 (z dnia 29 kwietnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 12. Zbycie nieruchomości.
  • 2013/031713 (z dnia 29 kwietnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 13. Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2013/031945 (z dnia 29 kwietnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 14. Rozpatrzenie skarg na działalność:
  • a) Prezydenta Miasta Rybnika,
   • 2013/033032 (z dnia 29 kwietnia 2013 r.)
    Uchwała
  • b) Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
   • 2013/033587 (z dnia 29 kwietnia 2013 r.)
    Uchwała
 • 15. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 16. Zakończenie sesji.
Opublikował