Sesja
XXXV (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
22-05-2013 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2012 rok.
  • 2013/038804 (z dnia 28 maja 2013 r.)
   Uchwała
 • 5.Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2012 rok.
  • 2013/038876 (z dnia 28 maja 2013 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
  • 2013/040038 (z dnia 28 maja 2013 r.)
   Uchwała
 • 7.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2013/039529 (z dnia 28 maja 2013 r.)
   Uchwała
 • 8.Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika.
  • 2013/038350 (z dnia 3 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 9.Zmiany w statucie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
  • 2013/038767 (z dnia 3 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 10.Przyjęcie raportu z realizacji Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika za lata 2011-2012.
  • 2013/039217 (z dnia 28 maja 2013 r.)
   Uchwała
 • 11.Przystąpienie do wspólnej realizacji projektu pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”.
  • 2013/038100 (z dnia 28 maja 2013 r.)
   Uchwała
 • 12.Uchylenie dotychczasowego imienia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8, funkcjonującej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku i nadania tej szkole imienia „Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych”.
 • 13.Zbycie nieruchomości.
  • 2013/040358 (z dnia 28 maja 2013 r.)
   Uchwała
 • 14.Nabycie nieruchomości.
  • 2013/040493 (z dnia 28 maja 2013 r.)
   Uchwała
 • 15.Wydzierżawienia nieruchomości.
  • 2013/040282 (z dnia 28 maja 2013 r.)
   Uchwała
 • 16.Przyjęcie darowizny nieruchomości.
  • 2013/040436 (z dnia 28 maja 2013 r.)
   Uchwała
 • 17.Pozbawienie kategorii drogi gminnej ul. Budowlanych i zaliczenie jej do kategorii dróg powiatowych.
  • 2013/019939 (z dnia 3 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 18.Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. na Okrzeszyńcu.
  • 2013/034391 (z dnia 3 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 19.Ustalenie przebiegu drogi gminnej nr 180332 S ul. Powstańców Śląskich.
  • 2013/034614 (z dnia 3 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 20.Rozpatrzenie skarg na działalność:
  • b)Dyrektora Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku.
   • 2013/041828 (z dnia 29 maja 2013 r.)
    Uchwała
 • 21.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 22.Zakończenie sesji.
Opublikował