Zakres kontroli
Protokół z kontroli zgodności działania organu realizującego zadania z zakresu administracji rządowej z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzonej przez kontrolerów Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 1-22 października 2008 r.
Data rozpoczęcia
2008-04-03
Załączone dokumenty
Metryka Pobierz protokół [pdf - 3 MB]
Zalecenia pokontrolne. [pdf - 285 KB]