Zakres kontroli
Protokół z kontroli stanu przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, przeprowadzonej przez kontrolera Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 22 września 2008 r.
Data rozpoczęcia
2008-10-01
Załączone dokumenty