Sesja
XLV (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
zdalne
Dnia
18-11-2021 r. godz. 16:00

Porządek spotkania: