Numer wpisu
387/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. wierzba biała, rosnących na terenach działek o numerach: 2661/91 i 2664/94, będących we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jadwigi i Feliksa Białych 5 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00422/07
Data złożenia
2007-11-23
Wnioskodawca
Firma „AGART” Zbigniew Czakon, ul. Wrzosowa 324; 44 – 335 Jastrzębie Zdrój
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-12-12