Numer wpisu
3/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2008-12-08
Wykonawca
Biały Uśmiech Implantologia i Estetyka Daria Biegesz lekarz stomatolog, ul. 3 Maja 7, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-09