Nazwa
FUNDACJA EDUKATOREK
KRS
0001052640
WWW
Cele
Podnoszenie i poprawa jakości poziomu kształcenia oraz rozwoju dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności wspierającej rozwój edukacji i oświaty poprzez projektowanie, wprowadzanie i popieranie innowacji w zakresie nauczania i kształtowania dzieci i młodzieży.