Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Drozdowska Bogusława
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ EKOLOGII Referat Geologii i Ochrony Środowiska
(Ek-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
013
Telefon
32 43 92 043
Faks
32 42 24 124