Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Termin składania uwag
od 7 grudnia 2023 do 14 grudnia 2023
Zarządzenie Prezydenta Miasta
896/2023 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Opublikował
Dokumenty
Metryka projekt uchwały [pdf - 789 KB]
uzasadnienie [pdf - 434 KB]
zarządzenie [pdf - 788 KB]
Metryka Wyniki konsultacji [rtf - 155 KB]