Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2018-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
Termin składania dokumentów
11 grudnia 2017
Termin rozstrzygnięcia
22 grudnia 2017
Opublikował
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie o konkursie [doc - 85 KB]
Ogłoszenie o konkursie [pdf - 270 KB]
Zarządzenie [rtf - 53 KB]
Zarządzenie [pdf - 210 KB]
Metryka Załącznik do zarządzenia [xls - 29 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 126 KB]
Zarządzenie [rtf - 50 KB]
Zarządzenie [pdf - 229 KB]
Metryka Załącznik do zarządzenia [pdf - 19 KB]
Zarządzenie [pdf - 37 KB]