Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2018-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
Termin składania dokumentów
2017-12-11
Termin rozstrzygnięcia
2017-12-22
Data publikacji
Szczegóły