Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania dokumentów
2019-12-16
Termin rozstrzygnięcia
2020-01-30
Data publikacji
Szczegóły