Sprawa
2016-15595
Treść
  • Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim
    16 lutego 2016 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    W ramach realizacji działań „Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020”, Samorząd Województwa Śląskiego opracował drugie wydanie ww. Przewodnika, który zawiera dane teleadresowe instytucji z terenu województwa śląskiego, świadczących usługi z zakresu zdrowotnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, pomocy społecznej oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Przewodnik jest dostępny w Referacie Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika (pokój 005) oraz w wersji elektronicznej następującym linkiem:

Dokumenty do pobrania