Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Kluba Joanna
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(G-II) - zakres działania
Adres e-mail
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
360
Nr tel.
32 43 92 360
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7360
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00