Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Kluba Joanna
Stanowisko
Naczelnik Wydziału
Komórka org.
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
(G-I) - zakres działania
Adres e-mail
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
363
Nr tel.
32 43 92 363
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7363
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 8.00 do 15.00
czwartek od 8.00 do 17.30
piątek od 8.00 do 12.30