Nr
816/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-12-06
Data wejścia w życie
2018-12-06
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Publikacja: 7 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)