Nazwa
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Formularz
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2020-02-20

Kto może załatwić sprawę:
Każdy prowadzący instalację przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Formularz zgłoszenia:
Formularz zgłoszenia można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) lu pobrać stąd:
Metryka Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków [pdf - 20 KB]

Wypełniony formularz zgłoszenia wraz z opłatą skarbową należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty i zgłoszenia (załączniki):
Brak.

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:
30 dni.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:
Brak.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Parter, pokój 013

Telefon, e-mail:
32 439 20 33;  ekologia@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2019, poz. 1396 ze zmianami).

Tryb odwołania:
W przypadku wyrażenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Nie można rozpocząć użytkowania instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków przed upływem 30 dni od jej zgłoszenia w tut. urzędzie.