Nazwa
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-01-25
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
Metryka Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków [pdf - 23 KB]

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
    Urząd Miasta Rybnika
    ul. Bolesława Chrobrego 2
    44-200 Rybnik
  3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 lub ul. Rzecznej 8 w godzinach jego pracy.
  4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 30 dni.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej
Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej
ul. Rzeczna 8, pokój 001
tel. 32 43 92 046, czgm6@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Obowiązek informacyjny.