Numer
817/XLVIII/2022
Data
24 lutego 2022
Dotyczy
Przyjęcia Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2022-2025
Kategorie
  • Niepełnosprawni
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
24 lutego 2022 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
  • Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 895 KB]
Uzasadnienie [pdf - 106 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 1958 KB]
Publikacja: 28 lutego 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)