Sesja
XLI (Kadencja: 2014-2018)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
19-10-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 września 2017 r.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 306 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 59 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 314 KB]
 • 5.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 381 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 34 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 383 KB]
 • 6.
  Podatek od nieruchomości na 2018 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 550 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 94 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 559 KB]
 • 7.
  Podatek od środków transportowych na 2018 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 106 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 85 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 96 KB]
 • 8.
  Uchylenie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 60 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 91 KB]
 • 9.
  Określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 224 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała.pdf [pdf - 97 KB]
 • 10.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 3 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 72 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 4 MB]
 • 11.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzynaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Wincentego Kadłubka, Wojciecha Bogusławskiego, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 5 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 75 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 6 MB]
 • 12.
  Raport o stanie oświaty.
 • 13.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 69 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
 • 14.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 70 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
 • 15.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Orzesze w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 68 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 16.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 98 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 17.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 96 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 18.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 19.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 96 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 20.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 21.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
 • 22.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Lucjana Szenwalda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Lucjana Szenwalda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 96 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 23.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 65 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 24.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 25.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 26.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 27.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 28.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 97 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 29.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 97 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 30.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 31.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 32.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 33.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Leona Kruczkowskieg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 96 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 34.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 35.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 100 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 96 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 36.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 37.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 38.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 100 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 97 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 39.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 40.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 41.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 100 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 122 KB]
 • 42.
  Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 38 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
 • 43.
  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
 • 44.
  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
 • 45.
  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 65 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 46.
  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 91 KB]
 • 47.
  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 89 KB]
 • 48.
  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 65 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 90 KB]
 • 49.
  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 64 KB]
 • 50.
  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 6 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej– Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 51.
  Zmiana uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych i zmiana nazwy jednostki.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 68 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 52.
  Zmiana uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 67 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
 • 53.
  Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1355 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 29 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1440 KB]
 • 54.
  Ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 r.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 104 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 25 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 96 KB]
 • 55.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1197 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 68 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1194 KB]
 • 56.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 57.
  Zakończenie sesji.
Opublikował