Sesja
II (Kadencja: 2018-2023)
Dnia
29-11-2018 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 • 4.Powołanie stałych komisji Rady Miasta.
 • 5.Ustalenie przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta.
 • 6.Wybór Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta.
 • 7.Ustalenie składów osobowych komisji Rady Miasta.
 • 8.Powołanie Komisji Rewizyjnej.
 • 9.Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 • 10.Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
 • 11.Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 12.Zakończenie sesji.
Opublikował