Nr Karty
439/2017
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach działek o numerach: 667/46 i 214/52 przy ulicy Gałczyńskiego i Działkowców
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.559.2017
Dokument wytworzył
Rzymskokatolica Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą: ul działkowców 1; 44 - 206 Rybnik dnia 26 września 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 26 września 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 20 października 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 20 października 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)