Nr Karty
77/2019
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3)
Nazwa dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Opis dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulicy Prostej
Znak sprawy
Ar-III.6721.9.2016
Dokument wytworzył
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku dnia 14 stycznia 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 28 stycznia 2019 r. Magdalena Dziewior (Samodzielny Referent MPU)
Aktualizacja: 28 stycznia 2019 r. Magdalena Dziewior (Samodzielny Referent MPU)