Nr Karty
1416/2019
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wyboistej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.696.2019
Dokument wytworzył
FHU Wojciech Gruczelak z siedzibą: ul. Piasta 29/31; 44-200 Rybnik dnia 12 lipca 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 12 lipca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 12 sierpnia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 12 sierpnia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)