Data zgromadzenia
2016-06-30
od 10:00 do 13:00
Miejsce
Rynek
Publikacja: 28 czerwca 2016 r. Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO)