Dokument
2019-45272
Tytuł
Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika za 2018 r.
Twórca
Rafał Kołodziej - pracownik Wydziału Ekologii, dnia 4 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Magdalena Gacek (Specjalista Or), dnia 4 kwietnia 2019 r.
Historia publikacji
2019-04-04 godz. 10:37 Publikacja Magdalena Gacek (Specjalista OU-I)