Dokument
2021-99856
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: zadanie 1: Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście – modernizacja budynku zadanie 2: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja budynku
Sprawa
Or.0050.488.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 30 lipca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 2 sierpnia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-08-02 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)