Dokument
2023-62143
Tytuł
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2022 r.
Twórca
Eliza Wójcik (Młodszy Referent PS-II), dnia 29 marca 2023 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or), dnia 29 marca 2023 r.
Historia publikacji
2023-03-29 godz. 12:49 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)