Nr
484/2018
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
Data podpisania
2018-07-02
Data wejścia w życie
2018-07-02
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 3 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)