Sesja
VI (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
22-01-2015 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok.
 • 5.Budżet Miasta Rybnika na 2015 rok.
  • 2014-266815 (z dnia 27 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 6.Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
  • 2014-267164 (z dnia 27 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 7.Wyznaczenie inkasentów opłaty skarbowej.
  • 2014-279782 (z dnia 27 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 8.Zmiana nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadanie statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej.
  • 2014/035820 (z dnia 28 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 9.Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika.
  • 2015-825 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 10.Ustalenie na rok 2015 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczone.
  • 2015-2351 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 11.Likwidacja w 2015 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2014-263995 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 12.Przekształcenie Gimnazjum Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku.
  • 2014-264003 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 13.Regulamin korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Rybnika.
  • 2015-587 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 14.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem:
 • 15.Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
  • 2015-1092 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 16.Zbycie nieruchomości
  • 2015-1340 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 17.Nabycie nieruchomości.
  • 2015-1289 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 18.Oddanie w użytkowanie nieruchomości.
  • 2015-907 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 19.Zezwolenie na używanie nazwy "Rybnik" w znakach towarowych przez KLP Rybnik Sp. z o.o.
  • 2015-1220 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 20.Zarządzenie wyborów do Rad Dzielnic:
  • a)Boguszowice Osiedle,
   • 2015-1939 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • b)Boguszowice Stare,
   • 2015-1938 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • c)Chwałęcice,
   • 2015-1937 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • d)Chwałowice,
   • 2015-1936 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • e)Golejów,
   • 2015-1935 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • f)Gotartowice,
   • 2015-1934 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • g)Grabownia,
   • 2015-1933 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • h)Kamień,
   • 2015-1931 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • i)Kłokocin,
   • 2015-1929 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • j)Ligota – Ligocka Kuźnia,
   • 2015-1928 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • k)Maroko-Nowiny,
   • 2015-1927 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • l)Meksyk,
   • 2015-1926 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • m)Niedobczyce,
   • 2015-1925 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • n)Niewiadom,
   • 2015-1924 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • o)Ochojec,
   • 2015-1923 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • p)Orzepowice,
   • 2015-1921 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • q)Paruszowiec-Piaski,
   • 2015-1920 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • r)Popielów,
   • 2015-1919 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • s)Radziejów,
   • 2015-1918 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • t)Rybnicka Kuźnia,
   • 2015-1917 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • u)Rybnik-Północ,
   • 2015-1916 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • v)Smolna,
   • 2015-1911 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • w)Stodoły,
   • 2015-1906 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • x)Śródmieście,
   • 2015-1903 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • y)Wielopole,
   • 2015-1900 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • z)Zamysłów,
   • 2015-1894 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
  • ż)Zebrzydowice.
   • 2015-7622 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
 • 21.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu dzielnicy Niewiadom.
  • 2014-279803 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 22.Zmiana składów osobowych Komisji Rady Miasta
  • 2015-2454 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 23.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 24.Zakończenie sesji.
Opublikował
Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 15 stycznia 2015