Data publikacji
2018-04-30 10:31:00
Nazwisko i imię
Raszczyk Beata
Typ oświadczenia
oświadczenie mąjątkowe Raszczyk Beata
Data oświadczenia
2018-04-30