Data publikacji
2016-07-11 13:37:07
Nr sprawy
ZP.271.107.2016
Tytuł zamówienia
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych w dzielnicach: Orzepowice, Kłokocin, Boguszowice Stare, Wielopole i Chwałowice
Data przetargu
2016-07-27
Dokumenty w sprawie