Data publikacji
2016-11-15 13:08:07
Nr sprawy
ZP.271.149.2016
Tytuł zamówienia
Roboty rozbiórkowe istniejących obiektów i budowa widowni na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare.
Data przetargu
2016-11-30 (przesunięto na 2016-12-05)
Dokumenty w sprawie