Data publikacji
2017-08-31 15:56:07
Nr sprawy
ZP.271.119.2017
Tytuł zamówienia
Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania: zad. 1: Budowa podjazdu przy wejściu głównym z robotami towarzyszącymi w ZSP 5 dz. Półno
Data przetargu
2017-09-19
Dokumenty w sprawie