Tabela zawiera 1158 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Data publikacji Tytuł Data przetargu
2019-05-16 Modernizacja budynku Przedszkola nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty ogólnobudowlane 2019-06-03 Pokaż
2019-05-15 Budowa łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku 2019-05-30 Pokaż
2019-05-15 Przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku 2019-05-31 Pokaż
2019-05-13 Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicach OSP, z podziałem na zadania: zad. 1: OSP w dzielnicy Boguszowice Stare zad. 2: OSP w dzielnicy Chwałowice 2019-05-30 Pokaż
2019-04-30 Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dz. Północ - roboty remontowe w obrębie pomieszczeń I i II piętra segmentu A, pomieszczeń II piętra segmentu B oraz łącznika jadalni 2019-05-15 Pokaż
2019-04-19 Zadanie nr 1: Nowe punkty świetlne w dzielnicach (projektuj i buduj) Zadanie nr 2: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych 2019-05-06 Pokaż
2019-04-19 Remont schodów z parteru na I piętro w starej części budynku Urzędu Miasta Rybnika 2019-05-06 Pokaż
2019-04-18 Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku 2019-05-06 Pokaż
2019-04-17 Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne 2019-05-14 Pokaż
2019-04-04 Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw 2019-04-25 Pokaż
2019-04-04 Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2019-04-23 Pokaż
2019-04-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w dzielnicy Północ; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych 2019-04-23 Pokaż
2019-04-03 Termomodernizacja wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w dzielnicy Chwałowice, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” 2019-04-24 Pokaż
2019-03-28 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Teofila Brzozy i Arki Bożka 2019-04-12 Pokaż
2019-03-19 Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku 2019-04-08 Pokaż
2019-03-19 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2019-04-09 Pokaż
2019-03-15 Przebudowa bloków kuchennych z podziałem na zadania 2019-04-11 Pokaż
2019-03-12 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w dz. Północ wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi 2019-03-28 Pokaż
2019-03-08 Przebudowa ulicy Woryny w Rybniku 2019-03-25 Pokaż
2019-03-08 Przedszkole nr 17, dzielnica Smolna; Bezpieczny przedszkolak – spokojny rodzic – wykonanie instalacji nowych wideodomofonów (budżet obywatelski) 2019-03-25 Pokaż
2019-03-06 Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień – budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami 2019-03-26 Pokaż
2019-03-05 Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania 2019-03-20 Pokaż
2019-02-20 Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności 2019-04-08 Pokaż
2019-02-11 Boisko dz. Chwałęcice; podłączenie budynku zaplecza szatniowego do sieci wodociągowej – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2019-02-26 Pokaż
2019-02-08 Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z zeskocznią (piaskownicą) do skoku w dal, na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 14) w dzielnicy Popielów. 2019-02-25 Pokaż
2019-02-07 Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim 2019-02-25 Pokaż
2019-02-01 Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2019-02-18 Pokaż
2019-01-24 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2019-02-18 Pokaż
2019-01-11 Szkoła Podstawowa nr 22 w dzielnicy Niedobczyce; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych 2019-01-28 Pokaż
2018-12-28 Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2019-01-30 Pokaż
2018-12-21 Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont ogrodzenia i elewacji 2019-01-14 Pokaż
2018-12-20 Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa obiektu 2019-01-04 Pokaż
2018-12-18 Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi. 2019-01-03 Pokaż
2018-12-17 Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu; budowa kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adaptowanego zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii 2019-01-03 Pokaż
2018-11-27 Budowa instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania: zadanie 1) budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku zadanie 2) budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 2019-01-16 Pokaż
2018-11-21 Wykonanie umocnienia skarp i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej w Rybniku w formie projektuj i buduj 2018-12-06 Pokaż
2018-11-16 Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania (8 zadań) 2019-01-10 Pokaż
2018-11-02 Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na wylotach z kanalizacji deszczowej z podziałem na zadania. Zadanie 1. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ. Zadanie 2. Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej. 2018-11-21 Pokaż
2018-10-31 Budowa placu zabaw i wiaty rowerowej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2018-11-20 Pokaż
2018-10-31 Wykonanie instalacji odgromowej budynku warsztatu Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Kościuszki, dzielnica Śródmieście 2018-11-19 Pokaż
2018-10-29 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Teofila Brzozy i Arki Bożka 2018-11-13 Pokaż
2018-10-29 Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont ogrodzenia i elewacji. 2018-11-13 Pokaż
2018-10-24 Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na zadania 2018-11-09 Pokaż
2018-10-19 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2018-11-06 Pokaż
2018-10-18 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej 2018-11-05 Pokaż
2018-10-16 Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich z podziałem na zadania 2018-10-31 Pokaż
2018-10-15 Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz piaskownicą do skoku w dal na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14 w dzielnicy Popielów 2018-10-31 Pokaż
2018-10-12 Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2018-10-29 Pokaż
2018-10-08 Budowa placu zabaw – realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: Ogród zabaw „Zabawowe ZOO” wraz z integracją społeczno-kulturową w dzielnicy Boguszowice Osiedle 2018-10-24 Pokaż
2018-10-01 Zagospodarowanie terenu wokół toru rolkowego na terenie „Błoni” w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2018-10-17 Pokaż
2018-09-25 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2018 roku, z podziałem na zadania: Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Zebrzydowice, Niewiadom. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałowice, Gotartowice. 2018-10-11 Pokaż
2018-09-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów – rozbudowa budynku szkoły. 2018-10-08 Pokaż
2018-09-12 Zagospodarowanie terenu wokół „Pluskadełka” – budowa placu zabaw na skarpie na terenie MOSiR w dzielnicy Kamień 2018-09-27 Pokaż
2018-08-31 Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca, w dzielnicy Chwałowice 2018-09-20 Pokaż
2018-08-27 Przebudowa sygnalizacji świetlnych 2018-09-11 Pokaż
2018-08-24 Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku”, z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych zadanie 2) rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik 2018-09-10 Pokaż
2018-08-24 Malowanie pomieszczeń Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2018-09-12 Pokaż
2018-08-22 Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2018-09-10 Pokaż
2018-08-17 Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dzielnicy Stodoły 2018-09-04 Pokaż
2018-08-09 Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj 2018-08-27 Pokaż
2018-08-07 Przebudowa instalacji c.o. i wykonanie instalacji wentylacji w Warsztatach Mechanicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku, dz. Meksyk 2018-08-22 Pokaż
2018-08-02 Utwardzenie nawierzchni w ramach zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego „Grzybówka” w Rybniku w dzielnicy Golejów 2018-08-20 Pokaż
2018-08-02 Modernizacja instalacji sterowania oświetleniem sceny oraz widowni w Domu Kultury, dzielnica Boguszowice Osiedle 2018-08-20 Pokaż
2018-08-01 Remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich 2018-08-22 Pokaż
2018-07-31 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-08-16 Pokaż
2018-07-31 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej 2018-08-17 Pokaż
2018-07-25 Budowa ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku, dzielnica Orzepowice (budżet obywatelski) 2018-08-09 Pokaż
2018-07-23 Naprawa balkonu nad wejściem głównym oraz zawilgoconych ścian sali lekcyjnej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 23 2018-08-08 Pokaż
2018-07-19 Roboty budowlane kanalizacyjne na terenie Miasta Rybnika, z podziałem na zadania 2018-08-07 Pokaż
2018-07-13 Roboty remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzeczna 8 2018-08-01 Pokaż
2018-07-11 Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadania: zadanie 1: Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Grabownia. zadanie 2: Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Ochojec. 2018-07-26 Pokaż
2018-07-11 Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku”, z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych zadanie 2) rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik 2018-07-31 Pokaż
2018-07-04 Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania. Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Grabownia, Ochojec, Rybnik-Północ, Wielopole. Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałęcice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Stodoły, Zamysłów. 2018-07-30 Pokaż
2018-07-03 Remont niecki basenowej w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich 2018-07-20 Pokaż
2018-06-27 Wymiana nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku, dzielnica Gotartowice, ul. Ziołowa 3 2018-07-12 Pokaż
2018-06-26 Roboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku dz. Niedobczyce, ul. Barbary 22 2018-07-12 Pokaż
2018-06-26 Przebudowa budynku Domu Kultury w dzielnicy Boguszowice Osiedle z podziałem na zadania: 1) Modernizacja nagłośnienia sali widowiskowej, 2) Modernizacja instalacji sterowania oświetleniem sceny oraz widowni, 3) Budowa instalacji klimatyzacji, 4) Malowanie sali widowiskowej 2018-07-11 Pokaż
2018-06-22 Zagospodarowanie terenu wokół „Pluskadełka” – budowa placu zabaw na skarpie na terenie MOSiR w dz. Kamień – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w formule zaprojektuj i wybuduj 2018-07-09 Pokaż
2018-06-19 Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania: zad. 1: Budowa podjazdu przy wejściu głównym z robotami towarzyszącymi w ZSP 5 dz. Północ w systemie zaprojektuj i wybuduj. zad. 2: Budowa podjazdu przy wejściu bocznym do budynku w ZSP 12, dz. Zebrzydowice w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2018-07-05 Pokaż
2018-06-19 Przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dzielnicy Północ 2018-07-05 Pokaż
2018-06-13 Budowa placu zabaw i wiaty rowerowej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2018-06-28 Pokaż
2018-06-12 Budowa kanalizacji deszczowej i drogi przy ul. Górnośląskiej – bocznej 2018-06-27 Pokaż
2018-06-11 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-06-29 Pokaż
2018-06-11 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-06-28 Pokaż
2018-06-06 Budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na zadania 2018-06-22 Pokaż
2018-06-04 Modernizacja zadaszenia muszli koncertowej w Parku im. Henryka Czempiela w Rybniku –Niedobczycach. Realizacja w systemie „zaprojektuj wybuduj” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018-06-20 Pokaż
2018-05-29 Roboty remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzeczna 8 2018-06-13 Pokaż
2018-05-24 Przedszkole nr 12 (ZSP 12) dzielnica Zebrzydowice; przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej. 2018-06-11 Pokaż
2018-05-18 Kaplica przydrożna w dzielnicy Chwałęcice przy ul. Bronisława Czecha - roboty remontowe ogólnobudowlane 2018-06-05 Pokaż
2018-05-16 Budowa systemu nagłośnienia na stadionie miniżużla, dzielnica Chwałowice 2018-06-04 Pokaż
2018-05-15 Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich z podziałem na zadania 2018-06-04 Pokaż
2018-05-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; instalacja piłkochwytu oraz wymiana ogrodzenia wraz z wykonaniem muru oporowego 2018-05-29 Pokaż
2018-05-02 OSP Gotartowice; roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne elektryczne – remont wieży (wewnątrz) 2018-05-17 Pokaż
2018-05-02 Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w dzielnicy Kamień z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 2018-05-23 Pokaż
2018-04-24 Przebudowa ulicy Raciborskiej w związku z budową dróg rowerowych w Rybniku 2018-05-10 Pokaż
2018-04-23 Wykonanie toalety kontenerowej dwustanowiskowej w dzielnicy Boguszowice Osiedle w systemie „projektuj i buduj” 2018-05-15 Pokaż
2018-04-23 Modernizacja obiektu Klub Kultury „Harcówka”, Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia (II etap) 2018-05-09 Pokaż
2018-04-20 Budowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2018-05-07 Pokaż
2018-04-20 Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2018-05-10 Pokaż
2018-04-18 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-05-10 Pokaż
2018-04-18 Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi (instalacje odgromowe i wentylacja mechaniczna), z podziałem na zadania: zad. 1: IV Liceum Ogólnokształcące w dzielnicy Chwałowice (sala gimnastyczna) zad. 2: Przedszkole nr 7 w dzielnicy Północ zad. 3: Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 „PRZYSTAŃ” w dzielnicy Śródmieście zad. 4: Ochotnicza Straż Pożarna w dzielnicy Boguszowice Stare (II etap) 2018-05-09 Pokaż
2018-04-18 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-05-09 Pokaż
2018-04-18 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSP9) w dzielnicy Zamysłów wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2018-05-11 Pokaż
2018-04-16 Remont dróg na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Rybnika. Zad. 2: Remont ul. Wiertniczej, ul. Wyrobiskowej i ul. Górniczego Stanu. 2018-05-07 Pokaż
2018-04-10 Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do nauki zawodów budowlanych. 2018-04-26 Pokaż
2018-04-10 Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2018-04-25 Pokaż
2018-04-04 Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadania: Zadanie 1) dzielnica Grabownia Zadanie 2) dzielnica Ochojec 2018-04-19 Pokaż
2018-03-29 Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” 2018-04-18 Pokaż
2018-03-29 Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich z podziałem na zadania 2018-04-16 Pokaż
2018-03-26 Zagospodarowanie terenów placówek oświatowych w zakresie obiektów sportowych, z podziałem na zadania: zad. 1: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare; zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych. zad. 2: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w dzielnicy Zamysłów; budowa obiektów sportowych i zagospodarowania terenu. 2018-04-11 Pokaż
2018-03-16 Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym „Pniowiec”, dzielnica Chwałęcicie – zaprojektuj i wybuduj 2018-04-09 Pokaż
2018-03-15 Rozbudowa boiska KS Silesia w dzielnicy Ligota Ligocka-Kuźnia – I etap, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – budowa ogrodzenia boiska. Zadanie nr 2 – budowa instalacji nawodnienia boiska 2018-04-03 Pokaż
2018-03-13 „Błonia”, dzielnica Paruszowiec-Piaski; zagospodarowanie terenu przy torze rolkowym – monitoring wizyjny 2018-03-28 Pokaż
2018-03-08 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika 2018-03-26 Pokaż
2018-02-23 Budowa parkingów na terenie miasta Rybnika: zadanie 1) ulica Morcinka zadanie 2) ulica Racławicka zadanie 3) ulica Hutnicza 2018-03-13 Pokaż
2018-02-22 Szkoła Podstawowa nr 19, dzielnica Kłokocin; wykonanie instalacji monitoringu szkoły i terenu. 2018-03-14 Pokaż
2018-02-21 Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dzielnica Północ - roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV w obrębie I piętra segmentu B 2018-03-09 Pokaż
2018-02-14 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku, ul. Cmentarna 1, dzielnica Śródmieście – modernizacja szatni; roboty instalacyjne w zakresie monitoringu wraz z robotami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi 2018-03-01 Pokaż
2018-02-12 Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”, z podziałem na zadania 2018-03-05 Pokaż
2018-02-07 „Pniowiec”, dzielnica Chwałęcice; zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym – oświetlenie terenu, monitoring wizyjny 2018-02-22 Pokaż
2018-01-30 Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul. Kościuszki w dzielnicy Śródmieście 2018-02-23 Pokaż
2018-01-26 Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22, w dzielnicy Niedobczyce, do wymogów przeciwpożarowych 2018-02-13 Pokaż
2018-01-23 Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” 2018-02-07 Pokaż
2017-12-29 Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice w trybuny dla widzów (realizacja projektu budżetu obywatelskiego) 2018-01-16 Pokaż
2017-12-29 Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na nawierzchnię poliuretanową w ramach projektu budżetu obywatelskiego pod nazwą „Ćwiczymy i myślimy przy tym zdrowo się bawimy!”. 2018-01-17 Pokaż
2017-12-29 Budowa łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku 2018-01-16 Pokaż
2017-12-22 Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”, z podziałem na zadania: zad. 1: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (hala i basen oraz pawilon Judo przy ul. Powstańców Śl.), dz. Śródmieście. zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14), dz. Popielów. zad. 3: Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście. 2018-01-09 Pokaż
2017-12-20 Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Chwałowice 2018-01-04 Pokaż
2017-12-07 Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny – roboty remontowe przy adaptacji segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego (Szkoła Życia) 2018-01-03 Pokaż
2017-12-01 Budynek OSP w dzielnicy Ochojec; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont kuchni na parterze (kontynuacja robót) i korytarza wewnętrznego na I piętrze. 2017-12-19 Pokaż
2017-11-17 Przebudowa ulicy Józefa Cyrana w Rybniku 2017-12-05 Pokaż
2017-11-10 Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadania: Zadanie 1) dzielnica Grabownia Zadanie 2) dzielnica Ochojec 2017-11-27 Pokaż
2017-11-08 Industrialne Centrum Kultury w dzielnicy Niewiadom – roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadania: zad. 1) ICK Dom Kultury – roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne, zad. 2) ICK budynek przy ul. Mościckiego – remont sanitariatu. 2017-11-27 Pokaż
2017-11-08 Roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadania: Zadanie 1) Szkoła Podstawowa nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 Zadanie 2) Przedszkole nr 25 w Rybniku dzielnicy Niedobczyce 2017-11-24 Pokaż
2017-11-07 Roboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Placówka Wsparcia Dziennego w Rybniku, dzielnica Maroko – Nowiny, ul. Floriańska 24 2017-11-22 Pokaż
2017-11-02 Roboty remontowe ogólnobudowlane w Ośrodku Pomocy Społecznej w dzielnicy Północ 2017-11-17 Pokaż
2017-11-02 Zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Górnośląskiej – zadanie realizowane w systemie projektuj i buduj 2017-11-20 Pokaż
2017-11-02 Budowa sceny na terenie parku „Wiśniowiec” w dzielnicy Północ 2017-11-17 Pokaż
2017-10-27 Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w budynku OSP Gotartowice w Rybniku, ul. Gotartowicka 21c - izolacja ścian piwnicznych budynku, wymiana drzwi, kanalizacja sanitarna zewnętrzna i wewnętrzna 2017-11-14 Pokaż
2017-10-26 Konserwacja cieków wodnych i rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2017 roku z podziałem na zadania 2017-11-13 Pokaż
2017-10-25 Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych w dzielnicach miasta Rybnika z podziałem na zadania 2017-11-10 Pokaż
2017-10-18 Street Workout w dzielnicy Kamień 2017-11-03 Pokaż
2017-10-16 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby punktu przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Sportowej (SP23), w dzielnicy Niewiadom 2017-11-06 Pokaż
2017-10-13 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ul. Barbary 22 C, dzielnica Niedobczyce – roboty remontowe ogólnobudowlane 2017-10-31 Pokaż
2017-10-13 Roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne (w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz kanalizacji zewnętrznej) w Zespole Szkół nr 1 w dzielnicy Śródmieście 2017-11-02 Pokaż
2017-10-12 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12) przy ulicy Sportowej w dzielnicy Niewiadom 2017-11-02 Pokaż
2017-10-11 Budowa przepustu i chodnika w Rybniku przy ul. Prostej 2017-10-27 Pokaż
2017-10-10 Siłownia na wolnym powietrzu w dzielnicy Kłokocin. 2017-10-25 Pokaż
2017-10-09 Remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg 2017-10-25 Pokaż
2017-10-04 „Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rodziny w Rybniku” – adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku przy ulicy Miejskiej 13b w dzielnicy Śródmieście 2018-02-08 Pokaż
2017-10-03 Budowa torów do mini-golfa w dzielnicy Popielów 2017-10-19 Pokaż
2017-10-02 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Popielów 2017-10-20 Pokaż
2017-10-02 Budowa nawierzchni na terenach rekreacyjno-sportowych dla inwestycji realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania 2017-10-17 Pokaż
2017-09-29 Roboty remontowe w zakresie kanalizacji deszczowej w budynku OSP dz. Golejów 2017-10-17 Pokaż
2017-09-27 Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-10-12 Pokaż
2017-09-27 Kaplica przydrożna w dzielnicy Chwałęcice; roboty remontowe ogólnobudowlane 2017-10-12 Pokaż
2017-09-25 Zespół Szkół Sportowych w dzielnicy Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka 18; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont dachu. 2017-10-10 Pokaż
2017-09-22 Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48; dz. Północ - remont pomieszczeń 2017-10-11 Pokaż
2017-09-21 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Nowej w systemie „zaprojektuj i buduj” 2017-10-09 Pokaż
2017-09-20 Zespół Szkół Sportowych w dzielnicy Maroko – Nowiny, ul. Grunwaldzka 18; budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki (przebudowa nawierzchni boisk) 2017-10-05 Pokaż
2017-09-19 Budowa tężni solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta „Silesia”, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-10-04 Pokaż
2017-09-18 Wymiana instalacji wodnej i hydrantowej w budynku OSP Kłokocin. 2017-10-03 Pokaż
2017-09-18 Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, dz. Północ – remont pomieszczeń piwnicznych segmentów B i C. 2017-10-04 Pokaż
2017-09-15 Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare 2017-10-02 Pokaż
2017-09-14 Przedszkole nr 3, dzielnica Paruszowiec-Piaski; remont elewacji. 2017-09-29 Pokaż
2017-09-14 Budowa przepustu i chodnika w Rybniku przy ul. Prostej 2017-10-02 Pokaż
2017-09-13 Straż Miejska w Rybniku; roboty remontowe ogólnobudowlane 2017-09-29 Pokaż
2017-09-11 Roboty inwestycyjne i remontowe w zakresie elewacji budynków placówek miejskich: zad.1:OSP,dz.Boguszowice Stare;termomodernizacja budynku (etap I). zad.2:Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań”;termomodernizacja. zad.3:Przedszkole nr10;remont elewacji 2017-09-27 Pokaż
2017-09-08 Boisko MOSiR przy ul. 1 Maja, dzielnica Chwałowice; wymiana ogrodzenia i budowa piłkochwytu 2017-09-25 Pokaż
2017-09-08 Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie „Błoni” w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski – II etap 2017-09-26 Pokaż
2017-09-08 Roboty remontowe w placówkach Ochotniczych Straży Pożarnych, z podziałem na zadania: zad. 1: Roboty remontowe w OSP Boguszowice. zad. 2: Roboty remontowe w OSP Kłokocin. 2017-09-26 Pokaż
2017-09-07 Roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadania: Zadanie 1) Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” Zadanie 2) Boisko MOSIR w dzielnicy Niedobczyce Zadanie 3) Szkoła Podstawowa nr 24 Zadanie 4) Przedszkole nr 25 2017-09-22 Pokaż
2017-09-04 Remont pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi w budynku byłej biblioteki w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-09-19 Pokaż
2017-08-31 Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania: zad. 1: Budowa podjazdu przy wejściu głównym z robotami towarzyszącymi w ZSP 5 dz. Półno 2017-09-19 Pokaż
2017-08-24 Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami remontowymi. 2017-09-12 Pokaż
2017-08-22 Remont schodów zewnętrznych wejściowych i terenowych oraz chodników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ, ul. Różańskiego 14A 2017-09-06 Pokaż
2017-08-22 OSP Kłokocin; remont instalacji elektrycznej w garażu. 2017-09-07 Pokaż
2017-08-22 Wymiana instalacji i kotła centralnego ogrzewania w budynku OSP Chwałowice. 2017-09-07 Pokaż
2017-08-18 Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2017-09-04 Pokaż
2017-08-11 Budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki (przebudowa nawierzchni boisk) przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku, w dzielnicy Maroko-Nowiny 2017-08-29 Pokaż
2017-08-10 Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1 dz. Śródmieście w Rybniku 2017-08-28 Pokaż
2017-08-09 Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie „Błoni” w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski – II etap. 2017-08-24 Pokaż
2017-08-08 Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-08-24 Pokaż
2017-08-08 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania: zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 6 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9), dzielnica Zamysłów. zad. 2: Przedsz 2017-09-06 Pokaż
2017-08-04 Przedszkole nr 22 w Rybniku, dzielnica Gotartowice, ul. Gotartowicka 24 - remont ścian fundamentowych i piwnicznych wraz z drenażem 2017-08-22 Pokaż
2017-08-04 Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-08-21 Pokaż
2017-08-01 Wymiana nawierzchni na ulicy Podmiejskiej w Rybniku 2017-08-18 Pokaż
2017-08-01 Budowa tężni solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta „Silesia”, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-08-29 Pokaż
2017-07-31 Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania: 1) Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 2) Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 3) Modernizacja placu zabaw przy ul. Żurawiej 2017-08-17 Pokaż
2017-07-27 Roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania: Zadanie 1) Zespół Szkól Mechaniczno – Elektrycznych Zadanie 2) Gimnazjum nr 13 Zadanie 3) Przedszkole nr 25 2017-08-11 Pokaż
2017-07-26 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dzielnica Maroko-Nowiny; remont nawierzchni chodników. 2017-08-11 Pokaż
2017-07-26 Zad. 1) Roboty remontowe w Gimnazjum nr 12 w Rybniku dzielnicy Niewiadom Zad. 2) Roboty ogólnobudowlane w SP 35 w Rybniku dzielnice Chwałowice Zad. 3) Budowa piłkochwytu na terenie boiska KS „Polonia” Niewiadom 2017-08-10 Pokaż
2017-07-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, dz. Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane: 1) Wymiana stolarki drzwiowej, 2) Wymiana nawierzchni placu i chodników, 3) Wymiana ogrodzenia 2017-08-09 Pokaż
2017-07-19 Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare 2017-08-07 Pokaż
2017-07-18 Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania 2017-08-03 Pokaż
2017-07-17 Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami remontowymi. 2017-08-01 Pokaż
2017-07-14 Roboty naprawcze obiektów mostowych z podziałem na 2 zadania: 1) Roboty naprawcze kładki dla pieszych na rzece Ruda w ciągu ul. Nad Zalewem 2) Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku. 2017-07-31 Pokaż
2017-07-05 Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania: zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice. zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14), dz. Popi 2017-07-20 Pokaż
2017-06-30 Remont schodów zewnętrznych wejściowych i terenowych oraz chodników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ, ul. Różańskiego 14A 2017-07-18 Pokaż
2017-06-29 Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części holu głównego na potrzeby przebudowy pomieszczeń kasy biletowej i portierni; realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2017-07-19 Pokaż
2017-06-19 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2017 roku z podziałem na zadania (3 zadania) 2017-07-05 Pokaż
2017-06-19 Przygotowanie koncepcji wraz z projektem budowlanym wiaty oraz jej dostawa i montaż na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu Miasta Rybnika 2017-07-04 Pokaż
2017-06-14 Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania: zad. 1) Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare zad. 2) Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 zad. 3) Modernizacja p 2017-07-04 Pokaż
2017-06-12 Roboty remontowe ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne w Gimnazjum nr 4 w Rybniku, ul. Rybacka 55, dzielnica Rybnicka Kuźnia. 2017-06-28 Pokaż
2017-06-12 Roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania: 1) Gimnazjum nr 10; remont sanitariatów, 2) Zespół Szkół nr 2; remont posadzki w korytarzach wraz z robotami towarzyszącymi, 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; roboty malarskie wewnętrzne. 2017-06-27 Pokaż
2017-06-06 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika w budynku „Hermes” 2017-06-21 Pokaż
2017-06-05 Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1 dz. Śródmieście w Rybniku 2017-06-20 Pokaż
2017-06-02 Roboty budowlano-montażowe z podziałem na zadania: Zadanie 1) Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego Zadanie 2) Roboty remontowo-budowlane zaplecza MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego Zadanie 3) Roboty remontowe w 2017-06-20 Pokaż
2017-06-02 Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ul. Orzepowickiej, w dzielnicy Maroko-Nowiny. 2017-06-20 Pokaż
2017-06-02 Modernizacja instalacji elektrycznej na scenie w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku 2017-06-19 Pokaż
2017-05-31 Przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od mostu na rzece Nacyna do ronda Gliwickiego 2017-06-21 Pokaż
2017-05-30 Roboty remontowe z podziałem na zadania: zadanie 1) Zespół Szkół Technicznych w dzielnicy Śródmieście 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w dzielnicy Popielów 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice 2017-06-14 Pokaż
2017-05-29 Roboty ogólnobudowlane w placówkach miasta Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1) Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 Zadanie 2) Przebudowa bloku kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 2017-06-19 Pokaż
2017-05-24 Budowa dróg bocznych od ulicy Bratków 2017-06-09 Pokaż
2017-05-23 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Rybnika, realizowana w systemie „projektuj i buduj” z podziałem na zadania. 2017-06-07 Pokaż
2017-05-22 Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich – Jana III Sobieskiego – św. Jana w Rybniku. 2017-06-06 Pokaż
2017-05-17 Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania 2017-06-05 Pokaż
2017-05-16 Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części holu głównego na potrzeby przebudowy pomieszczeń kasy biletowej i portierni; realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2017-05-31 Pokaż
2017-05-15 Instalacja sieci teleinformatycznej 2017-05-30 Pokaż
2017-05-08 Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania: 2017-05-29 Pokaż
2017-04-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (SP2), dzielnica Smolna – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej 2017-05-15 Pokaż
2017-04-21 Budowa łącznika ulic Rudzka – Wierzbowa, budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Rudzka – Raciborska oraz przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od obiektu mostowego do ronda Wileńskiego. 2017-05-10 Pokaż
2017-04-12 Roboty drogowe z podziałem na zadania: Zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika. Zad. 2: Przebudowa ul. Piownik. 2017-05-04 Pokaż
2017-04-12 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła z podziałem na zadania 2017-05-08 Pokaż
2017-04-10 Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Rybniku, w dzielnicy Stodoły; realizacja zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 2017-04-26 Pokaż
2017-04-07 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gliwickiej w dzielnicy Wielopole, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2017-04-25 Pokaż
2017-04-06 Rewitalizacja torów kolei wąskotorowej na odcinku od granic miasta Rybnika do stacji przesiadkowej Stodoły – w formie projektuj i buduj 2017-04-24 Pokaż
2017-04-04 Roboty brukarskie z podziałem na zadania: zad. 1: Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika zad. 2: Naprawa chodników na ul. Lompy, dz. Boguszowice Osiedle - budżet obywatelski 2017-04-20 Pokaż
2017-04-03 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15) przy ul. Gzelskiej w dzielnicy Chwałęcice, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2017-04-20 Pokaż
2017-03-31 Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku w km 5+303 – 6+850 (Etap IV) 2017-05-22 Pokaż
2017-03-30 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2017-04-18 Pokaż
2017-03-21 Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu placu zabaw oraz zadaszenia grillowego przy ul. bł. ks. E. Szramka w dzielnicy Stodoły. 2017-04-05 Pokaż
2017-03-20 Przedszkole nr 20 w dzielnicy Boguszowice Osiedle; instalacja systemu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. 2017-04-05 Pokaż
2017-03-13 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej od ul. Kotucza do ul. Budowlanych - projekt techniczny i roboty budowlane 2017-04-04 Pokaż
2017-03-07 Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym. 2017-03-22 Pokaż
2017-02-21 Kryta pływalnia MOSiR przy ul. Jastrzębskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle; wymiana folii basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi. 2017-03-09 Pokaż
2017-02-17 Roboty remontowe na terenie Urzędu Miasta Rybnika: odnowienie elewacji budynku Urzędu Miasta, remont ogrodzenia, remont garażu 2017-03-06 Pokaż
2017-02-13 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; dobudowa segmentu przedszkolnego wraz z adaptacją budynku SP 27 na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej 2017-03-06 Pokaż
2017-02-08 Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej (bocznej ulicy Podmiejskiej) w dzielnicy Rybnicka Kuźnia. 2017-02-27 Pokaż
2017-01-27 Remont sanitariatów i kuchni w OSP Ochojec. 2017-02-14 Pokaż
2017-01-27 Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich – Jana III Sobieskiego – św. Jana w Rybniku. 2017-02-13 Pokaż
2016-12-23 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7; przebudowa segmentu sportowego w zakresie dostosowania klatki schodowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej, pomieszczenia nieczynnego basenu na salę gimnastyczną oraz pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego. 2017-01-16 Pokaż
2016-12-23 Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zad. 1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki 55, zad. 2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16. 2017-01-10 Pokaż
2016-12-16 Rozbudowa budynku Przedszkola nr 7 przy ulicy Solskiego 2 w dzielnicy Północ wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku istniejącym 2017-01-12 Pokaż
2016-12-13 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie jednostek oświatowych w Rybniku. 2017-01-03 Pokaż
2016-12-09 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika z podziałem na zadania 2016-12-27 Pokaż
2016-12-01 Roboty remontowe ogólnobudowlane - malarskie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, dz. Północ przy ul. Żużlowej 25 2016-12-20 Pokaż
2016-11-23 Roboty w zakresie nawierzchni z podziałem na zadania: Zad. 1: Utwardzanie dojazdu do boiska przy ulicy Cystersów. Zad. 2: Wykonanie robót bitumicznych na ul. Zajęczej i Klonowej. Zad. 3: Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy obiekcie sportowym 2016-12-12 Pokaż
2016-11-23 Utwardzenie terenu działki przy ulicy Oskara Kolberga w ramach poprawy funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2016-12-09 Pokaż
2016-11-21 Podłączenie budynku przy ulicy L. Okulickiego 14 do kanalizacji sanitarnej. 2016-12-06 Pokaż
2016-11-18 Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie "Błoni" w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2016-12-07 Pokaż
2016-11-18 Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rybniku, w dzielnicy Ochojec 2016-12-07 Pokaż
2016-11-15 Roboty remontowo-budowlane w obiektach na terenie Rybnika z podziałem na zadania: Zad.1: Roboty (…) w mieszkaniu przy ul. Rzecznej 4/2 (…). Zad.2: Izolacja przeciwwilgociowa murów budynku (...) Zad.3: Naprawa schodów zewnętrznych w budynku OSP w dz. Stodo 2016-12-01 Pokaż
2016-11-15 Roboty rozbiórkowe istniejących obiektów i budowa widowni na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare. 2016-12-05 Pokaż
2016-11-14 Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy bieżni, placu zabaw oraz parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, w dzielnicy Golejów. 2016-11-30 Pokaż
2016-10-10 Budowa ulicy Wisławy Szymborskiej 2016-10-28 Pokaż
2016-10-10 Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach oraz budowa Drogi Śródmiejskiej 2016-12-21 Pokaż
2016-10-06 Budowa kontenerowych zapleczy socjalnych na boiskach na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie 1: Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego na boisku KS Polonia, dz. Niewiadom Zadanie 2: Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego na boisku KS 2016-10-24 Pokaż
2016-10-03 Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Braci Nalazków w dzielnicy Boguszowice Stare 2016-10-20 Pokaż
2016-09-30 Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetlenia w Rybniku 2016-11-04 Pokaż
2016-09-16 Powiatowy Urząd Pracy, dzielnica Śródmieście – roboty remontowe ogólnobudowlane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2016-10-04 Pokaż
2016-09-14 Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: OSP Kamień Zadanie 2: OSP Chwałęcice Zadanie 3: OSP Gotartowice Zadanie 4: OSP Kłokocin 2016-09-29 Pokaż
2016-09-12 Roboty remontowe ogólnobudowlane w Przedszkolu nr 10 w dzielnicy Maroko-Nowiny 2016-09-29 Pokaż
2016-09-12 Roboty remontowe ogólnobudowlane pomieszczeń pralni i elementów małej architektury na terenie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku przy ul. W. Hibnera 55 2016-10-03 Pokaż
2016-09-09 Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Remont pokrycia dachu w OSP Popielów Zadanie 2: Roboty remontowe ogólnobudowlane w OSP Grabownia Zadanie 3: Roboty remontowe ogó 2016-09-28 Pokaż
2016-09-06 Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ – roboty remontowe ogólnobudowlane 2016-09-22 Pokaż
2016-09-05 Budowa i remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg. 2016-09-21 Pokaż
2016-09-01 Budowa parkingu dla samochodów osobowych do obsługi Gimnazjum nr 7 i Przedszkola nr 50 w dzielnicy Boguszowice Stare. Realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2016-09-19 Pokaż
2016-08-31 Remont muru oporowego na parkingu przy ulicy 3 maja (od strony parkingu PSS „Społem”) 2016-09-15 Pokaż
2016-07-27 Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ; wymiana windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2016-08-12 Pokaż
2016-07-11 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2016 roku, z podziałem na zadania 2016-07-26 Pokaż
2016-07-11 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych w dzielnicach: Orzepowice, Kłokocin, Boguszowice Stare, Wielopole i Chwałowice 2016-07-27 Pokaż
2016-07-01 Termomodernizacja i malowanie elewacji w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika 2016-07-21 Pokaż
2016-07-01 Klub Kultury Harcówka dzielnica Ligota-Ligocka Kuźnia - przebudowa i modernizacja budynku 2016-07-20 Pokaż
2016-07-01 Roboty remontowe ogólnobudowlane w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w dzielnicy Maroko-Nowiny. 2016-07-18 Pokaż
2016-07-01 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Reymonta 2016-07-25 Pokaż
2016-06-30 Remont zmywalni w Przedszkolu nr 25 w Rybniku 2016-07-18 Pokaż
2016-06-30 Roboty remontowe w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. ks. Józefa Szafranka wraz z opracowaniem projektu aranżacji pomieszczeń (wiatrołap, hol, szatnia) na poziomie przyziemia. Realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2016-07-19 Pokaż
2016-06-29 Remont pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika 2016-07-18 Pokaż
2016-06-23 Remont chodnika na dojściu do budynku filii Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Winklera w Rybniku, dzielnica Maroko-Nowiny. 2016-07-08 Pokaż
2016-06-22 Wymiana parkietu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Józefa Rymera 24a, dzielnica Niedobczyce. 2016-07-11 Pokaż
2016-06-21 Roboty naprawcze obiektów mostowych na ul. Reymonta, Sportowej, Za Torem, Partyzantów, Gliwickiej, Obwiedni Północnej, Włościańskiej, Wodzisławskiej, Obwiedni Południowej, Janasa, Hallera, Górnośląskiej, Sygnały, Zamenhofa oraz w rejonie skrzyżowania ulic 2016-07-11 Pokaż
2016-06-17 Adaptacja byłego mieszkania służbowego w Gimnazjum nr 12 na punkt przedszkolny ZSP 2 w Rybniku dz. Niewiadom przy ul. Sportowej 52 2016-07-04 Pokaż
2016-06-17 Budowa instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w dz. Orzepowice 2016-07-04 Pokaż
2016-06-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, dzielnica Chwałęcice; wymiana wykładziny podłogowej PCV z naprawą podłoża, robotami malarskimi i towarzyszącymi w korytarzu I piętra. 2016-06-28 Pokaż
2016-06-10 Roboty budowlane z podziałem na zadania: Zadanie 1: Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika. Zadanie 2: Remont zatoki autobusowej przy ulicy Piłsudskiego. Zadanie 3: Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy obiekcie sportowym przy ulicy Sygnał 2016-06-27 Pokaż
2016-06-10 Remont pomieszczeń przyziemia w budynku Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na potrzeby utworzenia dodatkowego punktu przedszkolnego w Rybniku dz. Niedobczyce ul. Barbary 22 2016-06-27 Pokaż
2016-06-06 Remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg 2016-06-22 Pokaż
2016-06-06 Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów: 1) Plac zabaw przy ul. Gen. Waltera 5, dzielnica Maroko-Nowiny; zmiana lokalizacji (przeniesienie) urządzeń zabawowych, zagospodarowanie terenu nowego placu zabaw. 2) Budowa toru do gry w BOULES na 2016-06-21 Pokaż
2016-06-02 Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie 1) Zespół Szkół nr 2, dzielnica Północ; malowanie pomieszczeń wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie 2) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dzielnica Maroko-Nowiny; 2016-06-20 Pokaż
2016-05-31 Budynek administracyjny Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w dzielnicy Niewiadom; rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. 2016-06-16 Pokaż
2016-05-31 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w dzielnicy Popielów; przebudowa instalacji wentylacji w kuchni. 2016-06-15 Pokaż
2016-05-27 Zadanie 1) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dzielnica Śródmieście; remont szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej Zadanie 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dzielnica Boguszowice Stare; remont sanitariatu 2016-06-15 Pokaż
2016-05-25 Adaptacja byłego mieszkania służbowego w Gimnazjum nr 12 na punkt przedszkolny ZSP 2 w Rybniku dz. Niewiadom przy ul. Sportowej 52 2016-06-09 Pokaż
2016-05-18 Przedszkole nr 32 w dzielnicy Kamień - przebudowa pomieszczeń parteru budynku przedszkola na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego i pomieszczeń biurowych 2016-06-06 Pokaż
2016-05-17 Remont ogrodzenia i schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 39 w Rybniku dz. Boguszowice Osiedle przy ul. Osiedle Południe 20 2016-06-01 Pokaż
2016-05-13 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Rajskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle; realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj 2016-06-01 Pokaż
2016-05-09 Wymiana sześciu bram garażowych w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście 2016-05-25 Pokaż
2016-04-15 Przebudowa ulicy Jabłoniowej – projekt techniczny i roboty budowlane. 2016-05-11 Pokaż
2016-04-15 Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu ulicy Żorskiej 2016-05-10 Pokaż
2016-04-15 Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, pomieszczeń socjalnych i garderób; realizacja robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-05-09 Pokaż
2016-04-15 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika (II etap) 2016-05-04 Pokaż
2016-04-15 Roboty budowlane w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na 2 zadania: zad. 1: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dz. Paruszowiec-Piaski – Budowa chodnika na terenie boiska z robotami towarzyszącymi. zad. 2: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - mieszkanie 2016-05-16 Pokaż
2016-04-15 Przebudowa kuchni w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, w dzielnicy Maroko-Nowiny 2016-05-11 Pokaż
2016-04-15 Wykonanie robót elektrycznych w obiektach OSP z podziałem na zadania 2016-05-12 Pokaż
2016-04-15 Wykonanie instalacji klimatyzacji w obiektach MOSiR w Rybniku z podziałem na zadania 2016-05-10 Pokaż
2016-04-13 Wymiana kotła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Boguszowice Stare. 2016-05-16 Pokaż
2016-04-13 Remont piłkochwytu przy boisku piłkarskim MOSiR w dzielnicy Wielopole 2016-05-04 Pokaż
2016-04-12 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w dzielnicach Miasta Rybnika realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2016 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na zadania 2016-04-28 Pokaż
2016-04-11 Budowa zatoki na ul. Czecha 2016-04-26 Pokaż
2016-04-11 Dostosowanie obiektów i lokali dla potrzeb świetlic środowiskowych na terenie Miasta Rybnika, w tym do wymagań § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.10.2015 r. 2016-04-27 Pokaż
2016-04-08 Gimnazjum nr 1 w dzielnicy Śródmieście; remont bloku żywieniowego i izolacja przeciwwilgociowa murów budynku; realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj 2016-04-25 Pokaż
2016-04-07 Budynek administracyjny Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w dzielnicy Niewiadom; rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. 2016-04-26 Pokaż
2016-04-05 Monitoring infrastruktury w dzielnicy Kłokocin (Ochotnicza Straż Pożarna, Przedszkole nr 21, Szkoła Podstawowa nr 19). 2016-04-29 Pokaż
2016-04-05 Ubezpieczenie i remont rowów odwadniających w dzielnicach Golejów i Chwałęcice w 2016 r., z podziałem na zadania 2016-04-21 Pokaż
2016-04-05 Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym. 2016-04-20 Pokaż
2016-04-04 Budowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji 2016-04-21 Pokaż
2016-03-31 Remont podłóg i wymiana instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 42 w Rybniku dz. Maroko-Nowiny przy ul. Stanisława Moniuszki 3 2016-04-15 Pokaż
2016-03-30 Przedszkole nr 43 w dzielnicy Maroko-Nowiny; wymiana stolarki okiennej i remontowe wewnętrzne roboty budowlane. 2016-04-14 Pokaż
2016-03-24 Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj z podziałem na zadania (8 zadań) 2016-04-11 Pokaż
2016-03-18 Przebudowa ulicy Wawelskiej. 2016-04-05 Pokaż
2016-03-18 Budowa siłowni terenowej, miasteczka ruchu drogowego i placu z grami planszowymi na osiedlu Korfantego (zaprojektuj i wybuduj) 2016-04-05 Pokaż
2016-03-16 Przebudowa mostu na rzece Nacyna w ciągu ulicy Raciborskiej w Rybniku 2016-04-08 Pokaż
2016-03-10 Szkoła Podstawowa nr 1, dzielnica Śródmieście - modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej. 2016-04-01 Pokaż
2016-03-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w dzielnicy Orzepowice; modernizacja bloku kuchennego. 2016-03-23 Pokaż
2016-03-03 STODÓŁKA - zagospodarowanie terenu przy ul. bł. ks. Emila Szramka na potrzeby organizacji spotkań społeczności w dzielnicy Stodoły - zadaszenie festynowe z paleniskiem grillowym, wyposażeniem i urządzeniem zieleni; - realizacja robót w systemie zaprojektu 2016-03-21 Pokaż
2016-03-01 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2016-03-16 Pokaż
2016-02-26 Zadanie 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dzielnica Orzepowice - wykonanie oświetlenia zewnętrznego Zadanie 2) Przedszkole nr 39, dzielnica Boguszowice Osiedle - wymiana rozdzielni głównej 2016-03-15 Pokaż
2016-02-24 Zadanie 1) Modernizacja i doposażenie zewnętrznego monitoringu obiektów kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych w dzielnicy Chwałowice Zadanie 2) Gimnazjum nr 4, dzielnica Rybnicka Kuźnia; instalacja monitoringu wizyjnego boiska szkolnego 2016-03-16 Pokaż
2016-02-18 Zespół Szkół nr 2 w dzielnicy Północ; remont ogrodzenia 2016-03-07 Pokaż
2016-02-17 Rozbudowa infrastruktury sportowej i zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Sportowym nr 1 w Rybniku, dz. Śródmieście 2016-03-04 Pokaż
2016-02-17 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny; przebudowa instalacji hydrantowej 2016-03-03 Pokaż
2016-02-15 Zadanie 1: Gimnazjum nr 1 w dzielnicy Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej Zadanie 2: OPP Zespół Przygoda dz. Meksyk; budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu 2016-03-14 Pokaż
2016-02-04 Przebudowa pomieszczeń w rejonie klatki schodowej i garderób w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście, w celu ich dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi. 2016-02-24 Pokaż
2016-02-04 Remont ulicy Średniej 2016-02-23 Pokaż
2016-01-28 Gimnazjum nr 7 w dzielnicy Boguszowice Stare - budowa instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego boiska wielofunkcyjnego 2016-02-16 Pokaż
2016-01-20 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2016-02-04 Pokaż
2016-01-14 Zadanie 1) Remont bocznej ulicy Sztygarskiej, dzielnica Niedobczyce Zadanie 2) Remont ulicy Karlika, dzielnica Niedobczyce 2016-02-01 Pokaż
2016-01-14 Budowa wodnego placu zabaw w dzielnicy Kamień pod nazwą: PLUSKADEŁKO - WODNY PLAC ZABAW W KAMIENIU; zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach budżetu obywatelskiego 2016 - projekt ogólnomiejski 2016-02-03 Pokaż
2015-12-04 Wymiana sześciu bram garażowych w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście 2015-12-21 Pokaż
2015-11-24 Zadanie 1: Wymiana kotła c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Orzepowice Zadanie 2: Wymiana kotła i instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Boguszowice-Stare. 2015-12-10 Pokaż
2015-11-23 Zadanie 1: Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, pomieszczeń socjalnych i garderób, Zadanie 2: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w dzielnicy Śródmieście; budowa windy dostosowanej do 2015-12-08 Pokaż
2015-11-23 Zadanie 1: Roboty izolacyjne w obrębie ścian piwnic i remontowe roboty towarzyszące w OLR w dzielnicy Maroko-Nowiny, Zadanie 2: Remont pokrycia dachowego budynku garażu wraz z robotami towarzyszącymi w OSP w dzielnicy Ochojec. 2015-12-09 Pokaż
2015-11-12 Remonty dachów obiektów placówek miejskich 2015-11-30 Pokaż
2015-11-12 Muzeum, dz. Śródmieście; instalacja windy wewnętrznej, budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne 2015-11-27 Pokaż
2015-11-04 Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od ulicy Stalowej do granic miasta Rybnika 2016-01-28 Pokaż
2015-10-28 Remont nawierzchni - budowa chodnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych na Placu Wolności w Rybniku 2015-11-12 Pokaż
2015-10-26 Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Remont ogrodzenia szkolnego i remont schodów prowadzących na boisko szkolne w ZSP 12 w Rybniku w dzielnicy Zebrzydowice, Zadanie 2: Naprawa dachu w budynku OSP w dzielni 2015-11-12 Pokaż
2015-10-26 Remont części pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Karłowicza w dzielnicy Północ 2015-11-10 Pokaż
2015-10-20 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bratków 2015-11-05 Pokaż
2015-10-14 Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego: Zagospodarowanie terenu placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, na potrzeby utworzenia „Zielonej klasy pod lipami” w dzielnicy Wielopole. 2015-10-29 Pokaż
2015-10-09 Budowa przedszkola przy ulicy Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare 2015-11-17 Pokaż
2015-09-30 Zadanie nr 1: Utwardzenie nawierzchni ul. Buhla (odcinek w lesie od skrzyżowania z ul. Rudzką w kierunku dzielnicy Zebrzydowice). Zadanie nr 2: Wykonanie nawierzchni z betonitów – łącznik ul. Szczygłów z ul. Janiego. 2015-10-19 Pokaż
2015-09-23 Zabudowa separatora na kanalizacji deszczowej przy ulicy Kotucza 2015-10-08 Pokaż
2015-09-23 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej do budynków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Słonecznej 2015-10-09 Pokaż
2015-09-22 Dostosowanie budynku do warunków ochrony przeciwpożarowej Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 15a w dzielnicy Maroko-Nowiny 2015-10-14 Pokaż
2015-09-15 Remont ulicy bocznej Mościckiego 2015-09-30 Pokaż
2015-09-14 Budowa przepustu pod nasypem kolejowym przy ulicy Zagłoby 2015-10-01 Pokaż
2015-09-10 Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika 2015-09-25 Pokaż
2015-09-04 zad. 1. ZSzP nr 7, dz. Orzepowice; adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię i zabudowa kompaktowego węzła cieplnego. zad. 2. Budynek przy ul. Borki 37c, dz. Orzepowice; adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię i zabudowa kompaktowego węzła cieplnego. 2015-09-21 Pokaż
2015-09-03 Remont ul. bocznej Hibnera. 2015-09-18 Pokaż
2015-09-01 Remont boiska do siatkówki i koszykówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia 2015-09-16 Pokaż
2015-08-26 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Miasta Rybnika w 2015 r., z podziałem na zadania (2 zadania) 2015-09-10 Pokaż
2015-08-19 Szkoła Podstawowa nr 13 w Rybniku, dz. Chwałowice - remont pokrycia dachu nowej części szkoły 2015-09-07 Pokaż
2015-08-19 Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Rybniku – remont budynku byłego przedszkola przy ul.Konarskiego 49. 2015-09-03 Pokaż
2015-08-18 Roboty remontowe pomieszczeń I-go piętra w zakresie wymiany podłóg drewnianych i robót malarskich w Rodzinnym Domu nr 1 w dzielnicy Zamysłów 2015-09-03 Pokaż
2015-08-18 Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania (5 zadań) 2015-09-07 Pokaż
2015-08-14 Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych w dzielnicach Miasta Rybnika, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania (2 zadania) 2015-08-31 Pokaż
2015-08-05 DK Chwałowice roboty remontowe instalacyjne i ogólnobudowlane - kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, remont szatni i sanitariatów, roboty malarskie. 2015-08-20 Pokaż
2015-07-31 Zad. 1) Zespół Szkół Budowlanych ; budowa wentylacji mechanicznej Zad. 2) Zespół Szkół Budowlanych; modernizacja kotłowni gazowej i stacji uzdatniania wody basenowej 2015-08-19 Pokaż
2015-07-31 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosmonautów w Rybniku 2015-08-17 Pokaż
2015-07-31 Remont ulicy Wincentego Witosa 2015-08-18 Pokaż
2015-07-28 Remont ulicy Bieli 2015-08-12 Pokaż
2015-07-23 Roboty remontowe w placówkach oświatowych Miasta Rybnika z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1: Dokończenie wymiany nawierzchni placu szkolnego w Zespole Szkół nr 1 . Zadanie 2: Wymiana opraw oświetleniowych oraz naprawa tynków, obróbek blacharskich i robot 2015-08-10 Pokaż
2015-07-23 Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na 6 zadań: Zadanie 1: Remont pomieszczeń warsztatu samochodowego w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Warsztaty Techniczne w dzielnicy Śródmieście. Zadanie 2:Remont sanitariatu i izolacja zawi 2015-08-07 Pokaż
2015-07-22 Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 21 w dzielnicy Niedobczyce 2015-08-06 Pokaż
2015-07-22 Remont kładek dla pieszych na terenie Miasta Rybnika: - kładki nad torami kolejowymi, łączącej ulicę Braci Nalazków z Osiedlem Południe w dzielnicy Boguszowice Osiedle - kładki nad ulicą, łączącej tereny Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Dworcem Komu 2015-08-06 Pokaż
2015-07-21 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z dostawą i montażem siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Braci Nalazków w Rybniku 2015-08-04 Pokaż
2015-07-16 Przebudowa pomieszczeń w rejonie klatki schodowej i garderób w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście w celu ich dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej 2015-08-03 Pokaż
2015-07-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów – budowa instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego terenu boiska wielofunkcyjnego 2015-07-30 Pokaż
2015-07-13 Roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV w obrębie III piętra budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej w dzielnicy Rybnik-Północ 2015-07-28 Pokaż
2015-07-07 Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki – Saint Vallier - Hutniczej 2015-07-31 Pokaż
2015-07-06 Roboty naprawcze obiektów mostowych na ul. Szybowcowej, Targowej i Górnośląskiej 2015-07-22 Pokaż
2015-07-03 Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od ulicy Pniowskiej do ulicy Stalowej w Rybniku (Etap VI) 2015-08-17 Pokaż
2015-07-01 Remont pomieszczeń biurowych oraz pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 2015-07-16 Pokaż
2015-06-30 Wymiana zbiorników filtracyjnych układu technologicznego wody basenowej w budynku krytej pływalni MOSiR w dz. Śródmieście 2015-07-15 Pokaż
2015-06-29 Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w dzielnicy Orzepowice 2015-07-20 Pokaż
2015-06-26 Przebudowa ulicy Zwycięstwa 2015-08-10 Pokaż
2015-06-25 Wewnętrzne remontowe roboty wykończeniowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie 1) Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia, Zadanie 2) Młodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko-Nowiny (ul. Chabrowa 9), Zadanie 3) Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacy 2015-07-10 Pokaż
2015-06-23 Stadion Miejski przy ul. Gliwickiej, dzielnica Rybnik-Północ; remont fragmentu muru ogrodzenia stadionu w systemie „zaprojektuj i buduj” 2015-07-13 Pokaż
2015-06-19 Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w obiektach placówek Miasta Rybnika z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1:Przedszkole nr 14 w dzielnicy Chwałowice; remont pomieszczeń bloku kuchennego wraz z instalacją dźwigu towarowego. Zadanie 2:Przedszkole nr 17 w 2015-07-07 Pokaż
2015-06-18 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Miasta Rybnika w 2015 r., z podziałem na zadania (3 zadania) 2015-07-03 Pokaż
2015-06-17 Budowa dojazdu z ul. Rybnickiego do parkingu przy ul. Brudnioka 2015-07-02 Pokaż
2015-06-09 Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych w dzielnicach Miasta Rybnika, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania (5 zadań) 2015-06-24 Pokaż
2015-06-09 Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej i ze sztucznej trawy w dzielnicy Niedobczyce z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Bocznej. Zadanie 2: Budowa 2015-06-26 Pokaż
2015-06-03 Chodnikowe roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika 2015-06-18 Pokaż
2015-06-01 Remont sanitariatów w obiektach placówek Miasta Rybnika z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych / Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej w dzielnicy Maroko-Nowiny. Zadanie 2: Przedszkole nr 43 w dzielnicy Maroko-Nowiny. Z 2015-06-17 Pokaż
2015-05-29 Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych wokół skateparku na terenie parku "Wiśniowiec" przy ul. Janiego 2015-06-16 Pokaż
2015-05-27 Termomodernizacja obiektów placówek miejskich z podziałem na zadania (6 zadań) 2015-06-15 Pokaż
2015-05-27 Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika 2015-06-16 Pokaż
2015-05-25 Przebudowa szybu dźwigu towarowego wraz z dostawą i instalacją urządzenia dźwigowego w budynku Przedszkola nr 23 w Rybniku dz. Niedobczyce ul. Górnośląska 21 2015-06-09 Pokaż
2015-05-21 Wymiana zbiorników filtracyjnych układu technologicznego wody basenowej w budynku krytej pływalni MOSiR w dz. Śródmieście 2015-06-08 Pokaż
2015-05-20 Gimnazjum nr 12 dzielnica Niewiadom – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej z robotami towarzyszącymi 2015-06-08 Pokaż
2015-05-15 Remont pomieszczeń biurowych oraz pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 2015-06-02 Pokaż
2015-05-08 Budowa łącznika ulic Prosta – Świerklańska 2015-06-15 Pokaż
2015-05-06 Roboty związane z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w dzielnicach Miasta Rybnika z podziałem na 5 zadań: Zadanie 1: Budowa placu zabaw pn. "Strefa gier aktywnych" oraz instalacja monitoringu wizyjnego na terenie Przedszkola nr 39 w dzielnicy Bogusz 2015-05-26 Pokaż
2015-04-30 Przebudowa bloku kuchennego w Przedszkolu nr 39 w dzielnicy Boguszowice Osiedle 2015-05-15 Pokaż
2015-04-30 Roboty remontowe w obiektach placówek Miasta Rybnika z podziałem na 3 zadania 2015-05-19 Pokaż
2015-04-24 Przebudowa ulicy 1-go Maja – odcinek od ulicy Śląskiej do ulicy Krupińskiego 2015-06-01 Pokaż
2015-04-20 Remont ul. Chabrowej 2015-05-06 Pokaż
2015-04-10 Przebudowa ulicy Składowej. 2015-05-22 Pokaż
2015-04-09 Przebudowa ul. Laurowej i Imbirowej. 2015-05-25 Pokaż
2015-04-08 Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Zespole Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare 2015-04-27 Pokaż
2015-04-03 Remonty ogrodzeń obiektów placówek Miasta Rybnika z podziałem na 4 zadania 2015-04-23 Pokaż
2015-04-03 Remonty dachów obiektów placówek Miasta Rybnika z podziałem na zadania (6 zadań) 2015-04-24 Pokaż
2015-03-26 Zadanie 1: Przebudowa u. Łącznej, dz. Orzepowice - projekt techniczny i roboty budowlane. Zadanie 2: Przebudowa ciągu pieszego z ul. Karłowicza na ul. Różańskiego, dz. Północ (projekt wraz z realizacją). 2015-05-11 Pokaż
2015-03-24 Zadanie 1: Remont ul. Sztygarskiej, dz. Niedobczyce Zadanie 2: Remont ul. Szybowej, dz. Niedobczyce 2015-04-10 Pokaż
2015-03-13 Renowacja kanału deszczowego metodą bezwykopową w ulicy Mikołowskiej. 2015-03-31 Pokaż
2015-03-11 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2015-03-26 Pokaż
2015-02-26 Naprawa połaci dachowych i konserwacja masztów antenowych zainstalowanych na budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2. 2015-03-16 Pokaż
2015-02-26 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2015-03-13 Pokaż
2015-01-29 Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej w Rybniku. 2015-02-18 Pokaż
2015-01-22 Przebudowa ulicy Mikołowskiej na odcinku od ronda Mikołowskiego do ulicy Elizy Orzeszkowej. 2015-03-09 Pokaż
2014-12-03 Zadanie nr 1: Zespół Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny; remont pokrycia dachów łączników oraz dachu zaplecza sali gimnastycznej. Zadanie nr 2: Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku OSP Popielów w Rybniku - Popielowie ul. Gabrieli Zapolskiej 1. 2014-12-22 Pokaż
2014-12-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w dzielnicy Ochojec, roboty remontowe w obrębie II piętra i klatek schodowych w ramach dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 2014-12-18 Pokaż
2014-11-25 Muzeum, dzielnica Śródmieście; instalacja windy wewnętrznej i budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne. 2014-12-11 Pokaż
2014-11-06 Roboty remontowe z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Rodzinny Dom nr 1 w dzielnicy Zamysłów - roboty remontowe, w tym remont podłóg i ogrodzenia oraz roboty malarskie. Zadanie nr 2: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo 2014-11-21 Pokaż
2014-10-16 Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Gliwickiej 257 na potrzeby przeniesienia filii nr 16 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dz. Golejów z budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4. 2014-11-03 Pokaż
2014-10-13 Roboty remontowe i inwestycyjne na terenie placówek miejskich, z podziałem na zadania 2014-10-30 Pokaż
2014-10-01 Wykonanie zasilania w energię elektryczną skateparku na terenie parku „Wiśniowiec” przy ul. Janiego w Rybniku 2014-10-16 Pokaż
2014-09-24 Modernizacja monitoringu wizyjnego w ramach zadania: „Przeniesienie centrum monitoringu wizyjnego miasta z Komendy Miejskiej Policji przy Placu Armii Krajowej do budynku Straży Miejskiej przy ul. Reymonta”. 2014-10-13 Pokaż
2014-09-18 Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 2014-10-03 Pokaż
2014-09-12 MOSiR w dz. Orzepowice - zaplecze socjalne przy boisku piłkarskim; ukończenie budowy budynku zaplecza z zagospodarowaniem terenu 2014-09-29 Pokaż
2014-08-28 Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Błękitnej 2014-09-15 Pokaż
2014-08-27 Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Racławickiej w Rybniku 2014-09-18 Pokaż
2014-08-25 Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego w dzielnicy Radziejów. 2014-09-10 Pokaż
2014-08-25 Roboty remontowe ogólnobudowlane w Domu Kultury w Rybniku, dzielnica Chwałowice przy ul. 1 Maja 2014-09-09 Pokaż
2014-08-22 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2014 roku, z podziałem na zadania. 2014-09-09 Pokaż
2014-08-07 Malowanie pomieszczeń biurowych oraz wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 2014-08-27 Pokaż
2014-08-01 Remont ulicy Krętej. 2014-08-20 Pokaż
2014-08-01 Roboty remontowo-inwestycyjne z podziałem na zadania. 2014-08-20 Pokaż
2014-07-31 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do działek położonych przy ulicy Hotelowej. 2014-08-21 Pokaż
2014-07-29 Remont obiektów mostowych na ul. Zamenhofa, 1 Maja, Mikołowskiej 2014-08-14 Pokaż
2014-07-29 Roboty remontowe w placówkach miejskich, z podziałem na zadania. 2014-08-18 Pokaż
2014-07-29 Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie zabytkowej kopalni IGNACY w Rybniku. 2014-08-19 Pokaż
2014-07-25 Wykonanie utwardzenia i schodów terenowych na ścieżce w parku „Wiśniowiec” od strony ul. Gliwickiej. 2014-08-11 Pokaż
2014-07-25 Przebudowa ul. Wandy 2014-08-12 Pokaż
2014-07-21 Roboty remontowe w placówkach miejskich, z podziałem na zadania 2014-08-05 Pokaż
2014-07-21 Remont pokrycia dachowego segmentu C Przedszkola nr 43, dz. Maroko-Nowiny. 2014-08-05 Pokaż
2014-07-17 Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku przy ul. Kościuszki 55 oraz roboty ogólnobudowlane w części budynku użytkowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 2014-08-06 Pokaż
2014-07-16 Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w dzielnicy Północ na potrzeby przeniesienia Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 2014-08-05 Pokaż
2014-07-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 przy ul. Borki 37D w Rybniku dz. Orzepowice – Dostosowanie infrastruktury technicznej zasilającej budynek w energię elektryczną do nowego przyłącza wykonanego przez ZE „TAURON” 2014-07-31 Pokaż
2014-07-04 Zadanie nr 1: Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin; przebudowa wentylacji mechanicznej w kuchni. Zadanie nr 2: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów; budowa wentylacji mechanicznej w kuchni. Zadanie nr 3: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowi 2014-07-22 Pokaż
2014-07-04 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w dzielnicy maroko-Nowiny; remont sanitariatów w segmencie "żółtym" oraz na poziomie piwnic w segmencie "zielonym" 2014-07-22 Pokaż
2014-06-27 Remont ul. Strąkowskiej (2 odcinki), ul. Pniowskiej i łącznika ulic Milenijnej – św. Huberta. 2014-07-14 Pokaż
2014-06-23 Przebudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ulicy Śląskiej do ulicy Ogrodowej. 2014-08-11 Pokaż
2014-06-18 Remont mieszkania usamodzielnienia Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku przy ul. Przemysłowej. 2014-07-09 Pokaż
2014-06-18 Remont mostu nad rzeką Rudą w ciągu bocznej ulicy Sygnały w Rybniku 2014-07-03 Pokaż
2014-06-18 Chodnikowe roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika 2014-07-04 Pokaż
2014-06-17 Wykonanie placu zabaw przy ul. Braci Nalazków w Rybniku 2014-07-03 Pokaż
2014-06-12 Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Szybowcowej w Rybniku dz. Gotartowice 2014-06-27 Pokaż
2014-06-10 Przebudowa zieleńca Polskiej Organizacji Wojskowej przy ul. Powstańców Śląskich/ Tadeusza Kościuszki w Rybniku, z podziałem na zadania. 2014-06-26 Pokaż
2014-06-09 Przebudowa mostu na ul. Robotniczej w Rybniku 2014-06-25 Pokaż
2014-06-06 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2014 roku, z podziałem na zadania 2014-07-03 Pokaż
2014-06-06 Prace związane z instalacją hydrantową w placówkach oświatowych miasta Rybnika z podziałem na zadania 2014-06-24 Pokaż
2014-06-06 Roboty inżynieryjne i instalacyjne w zakresie zagospodarowania terenu placówek miejskich z podziałem na zadania. 2014-06-26 Pokaż
2014-06-05 Odtworzenie nawierzchni po kanalizacji w dzielnicy Kłokocin 2014-06-23 Pokaż
2014-05-29 Remont wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Teofila Bieli w Rybniku 2014-06-16 Pokaż
2014-05-26 Budowa boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej, wraz z niezbędnym zakresem zagospodarowania terenu, z podziałem na zadania 2014-06-11 Pokaż
2014-05-23 Przeniesienie centrum monitoringu wizyjnego miasta z Komendy Miejskiej Policji przy Placu Armii Krajowej do budynku Straży Miejskiej przy ul. Reymonta. 2014-06-09 Pokaż
2014-05-19 Roboty remontowe z podziałem na zadania. 2014-06-03 Pokaż
2014-05-19 zad. 1 Przedszkole nr 21, dzielnica Kłokocin - przebudowa wentylacji mechanicznej w kuchni. zad. 2 MDPS, dzielnica Północ - awaryjny remont instalacji c.w.u.. 2014-06-05 Pokaż
2014-05-16 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Górnośląskiej i Rymera. 2014-06-03 Pokaż
2014-04-24 Budowa integracyjnego placu zabaw przy ulicy ks. Emila Szramka, dz. Stodoły. 2014-05-09 Pokaż
2014-04-23 Roboty remontowe w Przedszkolu nr 39 w dzielnicy Boguszowice Osiedle; remont dachu nad segmentem kuchennym 2014-05-08 Pokaż
2014-04-08 Roboty remontowe w budynku centrali Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Śródmieście. 2014-04-24 Pokaż
2014-04-08 Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby serwerowni oraz salki konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Rybnika. 2014-04-23 Pokaż
2014-04-04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, dzielnica Chwałęcice - budowa kanalizacji deszczowej i drenażu (odwodnienie terenu). 2014-04-22 Pokaż
2014-03-26 Przebudowa ul. Tkoczów na odcinku od 0+233 do 1+130 - etap II 2014-05-12 Pokaż
2014-03-13 Budowa siłowni terenowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w zakresie zagospodarowania terenu, w dzielnicach miasta Rybnika, z podziałem na zadania. 2014-03-31 Pokaż
2014-03-12 Remont ogrodzenia i utwardzenie nawierzchni placu na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr IV w Rybniku, dzielnica Chwałowice, ul. 1 Maja 91a. 2014-03-28 Pokaż
2014-03-12 Rozbudowa o część socjalno-biurową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku w dzielnicy Wielopole przy ul. Podleśnej 21B 2014-03-31 Pokaż
2014-03-05 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika. 2014-03-20 Pokaż
2014-03-04 Przebudowa mostu na ul. Kotucza. 2014-03-26 Pokaż
2014-02-28 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i dźwiękowego oraz instalacja systemu identyfikacji kibica na Stadionie Miejskim w Rybniku przy ul. Gliwickiej 2014-03-25 Pokaż
2014-02-27 OSP Gotartowice; modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. 2014-03-14 Pokaż
2014-02-26 Wymiana oświetlenia przy ulicy Budowlanych na odcinku od ronda Mazamet do ronda Solidarności wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 2014-03-17 Pokaż
2014-02-26 Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 - 5+303. 2014-04-29 Pokaż
2014-02-25 Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Św. Maksymiliana wraz z obiektem mostowym w Rybniku. 2014-05-12 Pokaż
2014-02-25 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2014-03-12 Pokaż
2014-02-24 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulicy Kruczej. 2014-03-11 Pokaż
2014-02-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, dzielnica Chwałęcice - instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego. 2014-03-04 Pokaż
2014-02-06 Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18. 2014-02-27 Pokaż
2014-01-31 Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku. 2014-02-19 Pokaż
2013-12-20 Rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej-Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego-Rynkiem 2014-01-20 Pokaż
2013-12-19 Remont mostu nad rzeką Ruda w ciągu ul. Stalowej w Rybniku. 2014-01-09 Pokaż
2013-12-18 Roboty remontowe w budynku centrali Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Śródmieście oraz w filiach w dzielnicach Niedobczyce, Maroko-Nowiny, Chwałowice, Rybnicka Kuźnia, Kamień i Kłokocin 2014-01-07 Pokaż
2013-12-16 Budowa parkingu przy Parku Tematycznym wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2013-12-31 Pokaż
2013-11-25 Fontanna z figurą św. Jana Nepomucena, dz. Śródmieście; remont obiektu. 2013-12-11 Pokaż
2013-11-22 Przebudowa ul. Zwycięstwa. 2013-12-11 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 1629173 Metryka
Redaktor: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-05-16 Opublikowano dokument: Modernizacja budynku Przedszkola nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty ogólnobudowlane Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-05-15 Opublikowano dokument: Budowa łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-05-15 Opublikowano dokument: Przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-05-13 Opublikowano dokument: Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicach OSP, z podziałem na zadania: zad. 1: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-30 Opublikowano dokument: Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dz. Północ - roboty remontowe w obrębie pom Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-19 Opublikowano dokument: Zadanie nr 1: Nowe punkty świetlne w dzielnicach (projektuj i buduj) Zadanie nr 2: Odtworzenie słup Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-19 Opublikowano dokument: Remont schodów z parteru na I piętro w starej części budynku Urzędu Miasta Rybnika Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-18 Opublikowano dokument: Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-17 Opublikowano dokument: Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-04 Opublikowano dokument: Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-04 Opublikowano dokument: Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-03 Opublikowano dokument: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w dzielnicy Północ; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-03 Opublikowano dokument: Termomodernizacja wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku Szkoły Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-03-28 Opublikowano dokument: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Teofila Brzozy i Arki Bożka Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: Przebudowa bloków kuchennych z podziałem na zadania Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-03-12 Opublikowano dokument: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w dz. Północ wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowla Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-03-08 Opublikowano dokument: Przebudowa ulicy Woryny w Rybniku Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-03-08 Opublikowano dokument: Przedszkole nr 17, dzielnica Smolna; Bezpieczny przedszkolak – spokojny rodzic – wykonanie instalacj Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-03-06 Opublikowano dokument: Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień – budowa zaplecza szatniowo-s Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-03-05 Opublikowano dokument: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika z podziałem Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-02-20 Opublikowano dokument: Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-02-11 Opublikowano dokument: Boisko dz. Chwałęcice; podłączenie budynku zaplecza szatniowego do sieci wodociągowej – w systemie „ Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-02-08 Opublikowano dokument: Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z zeskocznią (piaskownicą) do skoku w dal, na terenie Szkoły Pod Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-02-07 Opublikowano dokument: Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-02-01 Opublikowano dokument: Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-02-01 Opublikowano dokument: Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-01-24 Opublikowano dokument: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-01-11 Opublikowano dokument: Szkoła Podstawowa nr 22 w dzielnicy Niedobczyce; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na pot Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-28 Opublikowano dokument: Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-21 Opublikowano dokument: Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, dzielnica Marok Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-20 Opublikowano dokument: Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa obiektu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-18 Opublikowano dokument: Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-17 Opublikowano dokument: Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowanie Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-11-27 Opublikowano dokument: Budowa instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania: zadanie 1) budowa instalacji klimatyzacji po Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-11-21 Opublikowano dokument: Wykonanie umocnienia skarp i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej w Rybniku w formie projektuj i buduj Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-11-16 Opublikowano dokument: Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-11-02 Opublikowano dokument: Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na wylotach z kanalizacji deszczowej z podziałem na z Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-31 Opublikowano dokument: Budowa placu zabaw i wiaty rowerowej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy M Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-31 Opublikowano dokument: Wykonanie instalacji odgromowej budynku warsztatu Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Ko Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-29 Opublikowano dokument: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Teofila Brzozy i Arki Bożka Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-29 Opublikowano dokument: Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, dzielnica Marok Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-24 Opublikowano dokument: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika w ramach bu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-19 Opublikowano dokument: Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infra Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-18 Opublikowano dokument: Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-16 Opublikowano dokument: Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich z podziałem na zadania Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-15 Opublikowano dokument: Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz piaskownicą do skoku w dal na terenie Zespołu Szkolno - Przedszk Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-12 Opublikowano dokument: Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-12 Opublikowano dokument: Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.