Data publikacji
2018-07-27 09:34:57
Nr sprawy
ZP.271.89.2018
Tytuł zamówienia
Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku
Data przetargu
2018-09-06
Dokumenty w sprawie