Nazwa stowarzyszenia
Górnośląski Klub Modelarstwa Kosmicznego i Lotniczego im. Carla Neubronnera
Data wpisu do ewid.
2001-05-24
Cele
Działalność szkoleniowa i propagująca modelarstwo kosmiczne i lotnicze.