Nazwa stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Telefon
32/7557990
Cele
Integracja i aktywizacja społeczna osób starszych.