Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Stwardnienie Rozsiane "PRO BONO"
Data wpisu do ewid.
2006-05-13
Cele
Pomoc chorym na stwardnienie rozsiane i ich rodzinom.