Nazwa stowarzyszenia
Śląski Związek Pszczelarzy
Data wpisu do ewid.
2001-11-23
Telefon
32/4235865
Cele
Reprezentowanie interesów pszczelarzy, ochrona ich godności i dobrego mienia.