Nazwa stowarzyszenia
Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
Oddział
Koło Rybnik
Cele
Otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów /wdowców/ zwłaszcza w zakresie pomocy socjalnej i zdrowotnej.