Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie "Edukacja i Modelarstwo"
Data wpisu do ewid.
2011-11-28
Cele
Promowanie działalności edukacyjnej i kulturalnej w zakresie inicjowania,wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży.Popularyzowanie modelarstwa wśród społeczeństwa.