Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie HOMO - HOMINI w Rybniku
Data wpisu do ewid.
2001-04-10
Telefon
32/4226561 w.231,251,256,269
email
stowarzyszenia@homo-homini.pl
Cele
Udzielanie pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi i w ich rehabilitacji.
WWW
homo-homini.pl