Numer wpisu
85/A/2006
Dotyczy
Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wodzisłwskiej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00039/05
Data złożenia
2005-09-19
Wnioskodawca
Projekt JR Eugeniusz Kolanowski, Józef Świerczek, ul. 3-go Maja 30 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Informacja o planowanym przedsiewzięciu
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Uwagi
Inwestor: Miasto Rybnik
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18