Numer wpisu
4/H/2004
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Znak sprawy
Ek I-7644/00004/04
Data wydania
2004-06-28
Podmiot zgłaszający
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni scieków
Załączniki
projekt budowlany
Miejsce przechowywania
osoba fizyczna
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Uwagi
-