Numer wpisu
11/H/2008
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie instalacji dla nowobudowanej stacji paliw płynnych Statoil Poland Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. 3 Maja
Znak sprawy
Ek I-7644/00032/08
Data wydania
2008-09-02
Podmiot zgłaszający
STATOIL POLAND Sp. z o.o. ul. Puławska 86 02-603 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)